ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ) είναι το αποτέλεσμα πολύχρονων προσπαθειών για τη δημιουργία ενός φορέα που να συντονίζει το ερευνητικό και επιμορφωτικό έργο των διεθνολόγων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, δημιουργώντας παράλληλα το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη της συνεργασίας με παρόμοια ιδρύματα στο εξωτερικό.

Το Ι.ΔΙ.Σ, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 με πρωτοβουλία του Καθηγητή κ. Δημήτρη Κώνστα, είναι ένα Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) που ανήκει οργανικά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και συνδέεται με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, διατηρώντας ευρεία διοικητική και οικονομική αυτονομία.