Ομάδα Ευρασιατικής Ένωσης, Ολοκλήρωσης και Υψηλής Στρατηγικής

 

Η Ομάδα παρακολουθεί και αναλύει τη λειτουργία της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΑΟΕ) και την ευρασιατική ολοκλήρωση συναρτήσει της ευρασιατικής υψηλής στρατηγικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ειδικότερα, μελετώνται τα πεδία των θεσμών και των πολιτικών της ΕΑΟΕ, η αμυντική εμπλαισίωσή της από τον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας  (ΟΣΣΑ) καθώς και η αλληλεπίδραση των δύο οργανισμών προς την πολιτική εναρμόνιση της Ρωσίας και των εταίρων της και τη μετάβασή τους στην Ευρασιατική Ένωση (ΕΑΕ). Συγχρόνως, εξετάζονται η διασύνδεση της ΕΑΟΕ και του ΟΣΣΑ με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) και οι συνέργειές τους για τον νέο «Δρόμο του Μεταξιού» (Belt and Road Initiative-BRI), που ενισχύουν τη στρατηγική ευθυγράμμιση Ρωσίας-Κίνας σε διαπεριφερειακό και διεθνές επίπεδο.