Ομάδα Ναυτικής Στρατηγικής

Η Ομάδα Ναυτικής Στρατηγικής και Θαλάσσιας Ασφάλειας ασχολείται με την μελέτη και ανάλυση θεμάτων που συσχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Η Ναυτική Στρατηγική εστιάζει στην, παραδοσιακά νοούμενη, στρατιωτική χρήση των ναυτικών δυνάμεων ενός κράτους προς εκπλήρωση των εθνικών αντικειμενικών σκοπών του. Η έννοια της  Θαλάσσιας Ασφάλειας εμπεριέχει το σύνολο των απειλών που λαμβάνουν χώρα στο θαλάσσιο περιβάλλον (όπως η λαθραία μετακίνηση προσώπων και υλικών, η πειρατεία, η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και η υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος) και υπονομεύουν την αίσθηση κοινωνικής, οικονομικής και εσωτερικής ασφάλειας ενός κράτους. Σκοποί της ομάδας είναι (1) η θεωρητική κατάρτιση των δοκίμων ερευνητών στις έννοιες της Ναυτικής Στρατηγικής και της Θαλάσσιας ασφάλειας, (2) η εκπαίδευση τους στην έρευνα πρωτογενών πηγών, και (3) η συγγραφή επιστημονικών κειμένων.