Ομάδα Νομικών Θεμάτων

Η ομάδα Νομικών Θεμάτων του Τομέα Αμυντικών Θεμάτων του ΙΔΙΣ έχει στόχο να συνδέσει επίκαιρα ζητήματα των διεθνών σχέσεων με την νομική τους διάσταση και την επίδραση που έχει σε αυτά το πεδίο του Διεθνούς Δικαίου. Θέματα, όπως το νομικό υπόβαθρο της Διοίκησης και λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η σύγχρονη οριοθέτηση όρων όπως π.χ. ο Κυβερνοπόλεμος, καθώς και οι νομικές όψεις ζητημάτων όπως η Εφεδρεία, η Εθνοφυλακή, ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος και Εποπτεία των Υπηρεσιών Πληροφοριών, η Συγκριτική Δικαιϊκή Ανάλυση μεταξύ δυτικών εννόμων τάξεων αποτελούν, ενδεικτικά,  το πεδίο ενδιαφέροντος της ομάδας, μέσα από τις ερευνητικές εργασίες των μελών που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτή. Υπεύθυνοι για την εκπόνηση των παραπάνω μελετών είναι οι Στρατιωτικοί Δικαστές κ.κ. Κοντιζάς Φίλιππος και Τσιαχρής Χρήστος.