Ομάδα Στρατιωτικής Ιστορίας

Η Ομάδα Στρατιωτικής Ιστορίας ασχολείται με την μελέτη και ανάλυση πολέμων και επιχειρήσεων της ελληνικής αλλά και της διεθνούς ιστορίας σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Σκοποί της ομάδας είναι (1) η θεωρητική κατάρτιση των δοκίμων ερευνητών σε ζητήματα στρατηγικής και στρατιωτικής ιστορίας, (2)η εκπαίδευση τους στην έρευνα πρωτογενών πηγών, και (3) η συγγραφή επιστημονικών κειμένων.