Ομάδα Στρατηγικής Κουλτούρας

Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και, ειδικότερα, μετά την λήξη του Ψυχρού Πολέμου, έχει ενταθεί ο επιστημονικός διάλογος σχετικά με την ανάδειξη του ρόλου των ιδεών στην διαμόρφωση τόσο της εξωτερικής όσο και της αμυντικής πολιτικής των κρατών. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έχουμε μια στροφή των ειδικών προς την διερεύνηση της ενδεχόμενης ύπαρξης μιας στρατηγικής κουλτούρας και των συνεπειών αυτής.