Τομέας Ευρω-Ατλαντικών Μελετών (Τ.Ε.Α.Μ.)

Οι δόκιμοι οι οποίοι θα επιλεχθούν για τον Τομέα Ευρω-Ατλαντικών Μελετών (T.Ε.A.Μ.) θα ασχοληθούν, ανάλογα με τα πεδία ενδιαφέροντός τους, με τους παρακάτω Τομείς:

Ομάδα Γεωστρατηγικής και Τεχνολογίας

Ομάδα ΝΑΤΟ-ΕΕ

Ομάδα Μέσης Ανατολής

Ομάδα Ανατολικής Ασίας

Ομάδα Αμερικανικής Πολιτικής

Ομάδα Βαλκανίων- Τουρκίας

Ομάδα Ευρασιατικής Ολοκλήρωσης

Ομάδα Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων