Ομάδα Γεωστρατηγικής και Τεχνολογίας

Το διεθνές σύστημα δείχνει πιο ασταθές από ποτέ.   Διαρκείς κρίσεις εμφανίζονται σε περιφερειακό επίπεδο με διεθνείς προεκτάσεις καθιστώντας αδύνατη την διαχείρισή τους από τα κράτη.

Η ομάδα παρακολουθεί, ερευνά και αξιολογεί τόσο τις δυνητικές όσο και τις πραγματικές πηγές πολιτικού και γεωπολιτικού ρίσκου σε μάκρο-επίπεδο παράγοντας σύντομες, ολοκληρωμένες και εύστοχες αναλύσεις για κάθε ενδιαφερόμενο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιφερειακές και αναδυόμενες δυνάμεις.