Ομάδα Μέσης Ανατολής

Η ομάδα της Μέσης Ανατολής στοχεύει στη μελέτη και κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με τις χώρες της περιοχής, υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση ανάλυσης των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν την εκπόνηση άρθρων και μελετών για θέματα που άπτονται της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής των χωρών αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση που ασκούν στην περιοχή οι ΗΠΑ αλλά και μεγάλες δυνάμεις όπως η Ρωσία και χώρες της ΕΕ.