Ομάδα Ανατολικής Ασίας

Η ομάδα Ανατολικής Ασίας ασχολείται με τη μελέτη και κατανόηση όλων των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής που αφορούν στα κράτη της εν λόγω περιοχής. Στα κράτη αυτά περιλαμβάνονται μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, αλλά και μικρότερες, όπως η Νότια Κορέα, η Βόρεια Κορέα, το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες, χωρίς να παραβλέπεται η σημασία μεγάλων περιφερειακών οργανισμών όπως ο ASEAN. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μελέτη της επίδρασης των ΗΠΑ στην περιοχή και στον τρόπο που αυτή διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική των κρατών. Η ομάδα εκπονεί μελέτες και άρθρα επάνω στα θέματα με τα οποία ασχολείται.