Ομάδα Αμερικανικής Πολιτικής

H ομάδα της Αμερικανικής Πολιτικής θέτει στο ερευνητικό της επίκεντρο την αμερικανική πραγματικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται από την πολιτική γεωμετρία, ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και στους υπόλοιπους θεσμικούς δρώντες του πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ. Η ερευνητική ομάδα εστιάζει στο σύνολο της αμερικανικής δημόσιας πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Άξονες ανάλυσης συνιστούν:

  • οι απαρχές και τα θεμέλια του αμερικανικού κράτους (δηλαδή στις πολιτικές θεωρίες και στην πολιτειολογία του. Στο τι έλεγαν οι πατέρες του έθνους και από πού επηρεάστηκαν).
  • η πολιτική – στρατηγική κουλτούρα, οι γεωπολιτικές αναγκαιότητες και τα διλήμματα που -ανά ιστορικές περιόδους- εκφράστηκαν, μέσα από στρατηγικά δόγματα, αλλά και την ίδια την πολιτική των προέδρων των ΗΠΑ.
  • η χαρτογράφηση της εσωτερικής πολιτικής ζωής των ΗΠΑ, μέσα από την απεικόνιση θεσμών, μέσων μαζικής ενημέρωσης, ερευνητικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων, του κινηματογράφου και αθλητισμού του εν γένει star system,
  • η ανίχνευση της πολιτικής ανθρωπολογίας των αμερικανικών πολιτειών και της ίδιας της πολιτικής κουλτούρας των ΗΠΑ, μέσα από τη φράση που αναγράφεται στο αμερικανικό εθνόσημοe pluribus unum’. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, θα αποτυπωθεί ο κυρίαρχος ρόλος της κοινής γνώμης (μέσα από τις δημοσκοπήσεις), στη διαμόρφωση της πολιτικής και στην αποδοχή των επιλογών του εκάστοτε προέδρου.
  • η επισκόπηση της δημόσιας πολιτικής των ΗΠΑ, μέσα από τους λειτουργικούς κώδικες όλων των αμερικανών προέδρων και η εξαγωγή ερευνητικής μελέτης.