Ομάδα Βαλκανίων-Τουρκίας

Η ομάδα Βαλκανίων Τουρκίας ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων των χωρών της περιοχής.  Εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική των Βαλκανικών χωρών και, ειδικότερα, τις μεταξύ τους σχέσεις. Ο ρόλος των ΗΠΑ και άλλων ισχυρών παιχτών στην περιοχή καθώς και θέματα ειδικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως τα ελληνοτουρκικά, το μακεδονικό και οι σχέσεις της χώρας μας με την Αλβανία.