Ομάδα Ευρασιατικής Ολοκλήρωσης

Η Ομάδα παρακολουθεί και αναλύει τη λειτουργία της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΑΟΕ) και την ευρασιατική ολοκλήρωση συναρτήσει της ρωσικής υψηλής στρατηγικής. Ειδικότερα, μελετώνται οι θεσμοί και οι πολιτικές της ΕΑΟΕ, η αμυντική εμπλαισίωσή της από τον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας  (ΟΣΣΑ) καθώς και η αλληλεπίδραση των δύο οργανισμών προς την πολιτική εναρμόνιση της Ρωσίας και των εταίρων της και τη μετάβασή τους στην Ευρασιατική Ένωση (ΕΑΕ). Συγχρόνως, εξετάζονται η διασύνδεση της ΕΑΟΕ και του ΟΣΣΑ με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) και οι συνέργειές τους για τον νέο «Δρόμο του Μεταξιού» (Belt and Road Initiative-BRI), που ενισχύουν τη στρατηγική ευθυγράμμιση Ρωσίας-Κίνας σε διαπεριφερειακό και διεθνές επίπεδο.