ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (IIRA INTERNATIONAL RELATIONS (IR) THEORY WORKING GROUP)

Η θεωρία είναι η «μητέρα» της πολιτικής πράξης, της διπλωματίας και της στρατηγικής. Κάθε πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος/ γεωπολιτικός αναλυτής/ στρατηγιστής/ διπλωμάτης οφείλει να αναπτύσσει έναν προσωπικό, εκ βαθέων συλλογισμό πάνω στις θεωρητικές προβολές των Διεθνών Σχέσεων και στη Πολιτική Φιλοσοφία ώστε να ερευνήσει, καταλάβει και εξηγήσει τα φαινόμενα, διαδικασίες και δυναμικές που αναπτύσσονται ανάμεσα σε διάφορους δρώντες, κρατικούς και μη, μέσα σε διαφορετικά δομικά πλαίσια και συστημικά επίπεδα στις διεθνείς σχέσεις καθώς και τις εξελίξεις που τροφοδοτούν στη διεθνή πολιτική. Οι θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων είναι επομένως μεθοδολογικά εργαλεία και εννοιολογικά πλαίσια για να μπορέσει ο πολιτικός επιστήμονας και κάθε ερευνητής να εξερευνήσουν το συναρπαστικό κόσμο μίας δυναμικής διεθνούς σκακιέρας και την επίδραση που έχει στην εσωτερική πολιτική, και να γεφυρώσουν, όσο είναι δυνατόν, το χάσμα ανάμεσα στην πολύπλοκη, αφηρημένη θεωρητική δομή και την πολιτική πράξη. Αν και οι θεωρίες Διεθνών Σχέσεων επιδεικνύουν αδυναμία να αναπτύξουν προγνωστικές μεθόδους, αποτελούν το πιο σημαντικό εργαλείο για τη συστηματική μελέτη διαδικασιών αιτίας και αποτελέσματος που δημιουργούν τα φαινόμενα διεθνών σχέσεων, δηλαδή πως διάφορα φαινόμενα συνδέονται μεταξύ τους με έναν συναφή και ίσως πολύπλοκο τρόπο.

Η Ομάδα Εργασίας Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων του ΙΔΙΣ προσπαθεί να εξερευνήσει σε βάθος αυτόν τον αφηρημένο, «μαγικό» κόσμο των θεωρητικών προβολών και άλλων εννοιολογικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, υιοθετώντας την περιγραφή του Ole Holsti για τη θεωρία: «Η θεωρία Διεθνών Σχέσεων είναι σαν ένα ζευγάρι πολύχρωμα γυαλιά που επιτρέπουν αυτόν που τα φοράει να βλέπει μόνο καίρια, εξέχοντα φαινόμενα σχετικά με τη θεωρία» (Snyder 2004, p. 52). H Ομάδα Εργασίας προσπαθεί να «δει» με τα πολύχρωμα γυαλιά της πιο βαθιά από τα «εξέχοντα φαινόμενα» με κριτική σκέψη και ερευνητική διάθεση, αποδομώντας όχι μόνο τις πιο διαδεδομένες θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων, όπως είναι ο Ρεαλισμός-Νεορεαλισμός, Φιλελευθερισμός-Νεοφιλελευθερισμός, αλλά και άλλα θεωρητικά ρεύματα όπως είναι η θεωρητική παρακαταθήκη του James Rosenau. H Ομάδα Εργασίας επομένως αποδομεί προχωρημένα επιστημονικά συγγράμματα που γίνονται σε σεμινάρια μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα Αγγλικά, διδάσκοντας παράλληλα και μεθοδολογία ώστε οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, και άλλοι ερευνητές να μπορούν να συνεισφέρουν στην ακαδημαική θεωρητική εφημερίδα, που εκδίδει η Ομάδα στα Αγγλικά, με κριτική και συγκριτική ανάλυση, αξιοποιώντας αντικείμενα περιπτωσιολογικής μελέτης για την κατανόηση κάθε θεωρίας. Η Ομάδα Εργασίας επιδίδεται επίσης σε ερευνητικές εργασίες, ατομικές και ομαδικές.