Ομάδα Εξωτερικής Πολιτικής, Άμυνας και Ασφάλειας:

Ο μετασοβιετικός χώρος αποτελεί ένα νέο πεδίο εξερεύνησης για τις διεθνείς σχέσεις. Τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία, όσο και τα λοιπά, νεότευκτα κράτη της ύστερης σοβιετικής εποχής, επαναπροσδιορίζονται και αποκτούν μια διαφοροποιημένη θέση στο διεθνές γίγνεσθαι. Σκοπός της ομάδας καθίσταται, τόσο η μελέτη της Ρωσίας, αλλά και των άμεσα σχετιζόμενων με εκείνη κρατών, όσο και η προσέγγιση ζητημάτων ασφαλείας και συσχετισμών ισχύος εντός της εξεταζόμενης γεωγραφικής κλίμακας. Οι αμυντικές συνεργασίες και οι διπλωματικές σχέσεις κάθε δρώντος εντός της Ευρασίας και της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης κρίνονται υψίστης σημασίας, εφόσον δύνανται να καθορίσουν τις ισορροπίες δυνάμεων και τις εξελίξεις της διεθνούς πραγματικότητας. Κατ’ αυτό το σκεπτικό, κάθε διακρατική αλληλεπίδραση εντός της ευρασιατικής περιφέρειας είναι ικανή να λάβει περιφερειακό ή και διεθνή αντίκτυπο.