ΤΟ.ΡΕ.Ν.Ε.

Μηνιαία Δελτία του Τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Μηνιαία Δελτία του Τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΤΟ.ΡΕ.ΝΕ) του Ι.ΔΙ.Σ στους τομείς Εξωτερικής Πολιτικής, Άμυνας & Ασφάλειας,  Οικονομίας, Ενέργειας & Περιβάλλοντος και Δημοκρατίας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Μηνιαία Δελτία του Τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τα Μηνιαία Δελτία του Τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΤΟ.ΡΕ.ΝΕ) του Ι.ΔΙ.Σ στους τομείς Εξωτερικής Πολιτικής, Άμυνας & Ασφάλειας,  Οικονομίας, Ενέργειας & Περιβάλλοντος και Δημοκρατίας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων