ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:
Θέσεις και Τοποθετήσεις Φορέων της Ελληνικής Κοινωνίας


Ερευνητική Ομάδα
Show/Hide

 

Εισαγωγή: Περιγραφή Προγράμματος

Η παρούσα εν εξελίξει έρευνα του Κέντρου Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (ΚΔΠΟ) αποσκοπεί στο να συνεισφέρει στη συζήτηση περί προτάσεων εξόδου από την κρίση που διέρχεται η χώρα μας.

Στόχος της έρευνάς μας είναι η συστηματική συγκέντρωση και ανάδειξη όλων εκείνων των προτάσεων εξόδου της Ελλάδας από την κρίση, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί και υποστηριχθεί από πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κινήματα πολιτών, επιμελητήρια, ελληνικά και διεθνή ερευνητικά ινστιτούτα, επιφανείς οικονομολόγους, κ.α.

Η υπό διαμόρφωση τράπεζα προτάσεων και η συστηματική της ανάλυση ευελπιστούμε να δημιουργήσει ένα σφαιρικό και παραγωγικό πλαίσιο, πολιτικού, ακαδημαϊκού και κοινωνικού διαλόγου που θα οδηγήσει σε αυτό που έχουμε περισσότερο έλλειψη και ανάγκη: ένα "δικό μας" στρατηγικό σχέδιο για το που θέλουμε να είναι η χώρα μας αύριο. Ένα στρατηγικό σχέδιο που θα έρθει να δώσει στο υπάρχον πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής νόημα, λόγο ύπαρξης και προσανατολισμό. Ένα στρατηγικό σχέδιο προς μία Ελλάδα γνώσης και καινοτομίας, που θα παράγει υψηλή προστιθέμενη αξία και γνωστικό κεφάλαιο, όχι απλά ακατέργαστες πρώτες ύλες και εξάρτηση.

 Τράπεζα Προτάσεων

Σημείωση: Η υπάρχουσα βάση δεδομένων ανανεώνεται συνεχώς. Για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις ή προσθήκες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: acipe@idis.gr.

 

Κοινοβουλευτικά Κόμματα
Show/Hide

Μη-Κοινοβουλευτικά Κόμματα
Show/Hide

Ενώσεις Εργοδοτών
Show/Hide

Ενώσεις Εργαζομένων
Show/Hide

Επιμελητήρια & Σύνδεσμοι Εξαγωγέων
Show/Hide

Ερευνητικά Ινστιτούτα και Ιδρύματα
Show/Hide

Φορείς Πολιτών, ΜΚΟ, Μη-Κοινοβουλευτικά Κόμματα
Show/Hide

Τράπεζες & Τραπεζικοί Φορείς
Show/Hide

Ντοκιμαντέρ για την Ελληνική Κρίση
Show/Hide

Περί της Ελληνικής Κρίσης στον Τύπο: Οικονομολόγοι, Επιχειρηματίες, Πολιτικοί, Δημοσιογράφοι
Show/Hide

Χρήσιμοι Ιστότοποι (Useful Links)
Show/Hide